Wydajność odzysku i recyklingu oraz redukcja ilości składowanych odpadów to najważniejsze cele, z których osiągnięciem muszą poradzić gminy i wybierane przez nie w przetargach firmy. Aby te środowiskowe cele osiągać niezbędna jest koncentracja na efektywności, optymalizacji procesów i stosowanie technologii, pozwalających uzyskać czyste surowce wtórne o jakości oczekiwanej przez przemysł recyklingowy.

Czy jest to możliwe w polskich warunkach? Czy nas na to stać? „Tak” – odpowiadają nasi eksperci.

Misją spółki jest wdrażanie rozwiązań zoptymalizowanych i korzystnych z systemowego punktu widzenia, mając na uwadze korzyści finansowe użytkownika, korzyści środowiska naturalnego, jak i korzyści lokalnej społeczności.