ZAKRES DO USZCZEGÓŁOWIENIA ZAWIERANEGO KONTRAKTU

1. Studium wykonalności, analiza i rozpoznanie potencjalnego źródła strumienia odpadów
2. Przeprowadzanie procedurowania lub pomoc  w uzyskaniu decyzji środowiskowych i zgody na inwestycję
3. Opracowanie projektu i specyfikacji instalacji do krakingu i przetwarzania odpadów
4. Wnioskowanie o pozyskanie dotacji lub innej formy wsparcia finansowego
5. Warsztatowe wykonanie instalacji do krakingu wraz z infrastrukturą
6. Wykonanie prac przygotowawczych na działce fundamentów pod instalacje przyłączy, infrastruktury
7. Montaż i odbiór urządzeń, uruchomienie zakładu przetwarzania odpadów
8. Zarządzanie przedsięwzięciem przetwarzania odpadów w cyklu gwarancyjnym
9. Wdrożenie logistyki funkcjonowania zakładu dostawy odpadów, odbiór produktu
10. Zastępcze  zarządzanie zakładem utrwalające logistykę dostaw strumienia odpadów:
odbiór, opłacalna  sprzedaż płynnego paliwa, realizacja efektu ekologicznego