Zrównoważony rozwój gospodarczy

Każdy produkt rynkowy oprócz zastosowanej technologii w procesie produkcyjnym wymaga dostarczenia określonej energii oraz surowców materialnych przetworzonych na produkty rynkowe, które po zużyciu są odzyskiwane.